PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán sơ bộ, chỉ 24 tháng, áp dụng cho Block The Vega:

  • Giữ chỗ: 50 triệu (Có hoàn lại)
  • Đợt 1: Thanh toán 15% (giá trị căn hộ)
  • Đợt 2: Thanh toán 10% (giá trị căn hộ) sau 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 1 (Ký HĐMB)
  • Đợt 3: Thanh toán 5% (Giá trị căn hộ) sau 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 2
  • Đợt 4: Thanh toán 5% (Giá trị căn hộ) sau 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 3
  • Đợt 5: Thanh toán 5% (Giá trị căn hộ) sau 3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 4

Đợt

Thời hạn thanh toán

Số tiền / tỷ lệ thanh toán

  Ngay khi ký phiếu đăng ký giữ căn hộ 50 triệu đồng
Đợt 1 Đặt cọc thành công căn hộ 15% (đã bao gồm 50 triệu giữ chỗ)
Đợt 2 Sau 03 tháng kể từ ngày đặt cọc thành công căn hộ ký HĐMB 10%
Đợt 3 03 tháng sau kể từ ngày ký HĐMB 5%
Đợt 4 06 tháng sau kể từ ngày ký HĐMB 5%
Đợt 5 09 tháng sau kể từ ngày ký HĐMB 5%
Đợt 6 12 tháng sau kể từ ngày ký HĐMB 5%
Đợt 7 15 tháng sau kể từ ngày ký HĐMB 5%
Đợt 7 18 tháng sau kể từ ngày ký HĐMB 5%
Đợt 8 21 tháng sau kể từ ngày ký HĐMB 5%
Đợt 9 24 tháng sau kể từ ngày ký HĐMB 5%
Đợt 10 Thông báo bàn giao căn hộ 30%
Đợt 11 Thông báo cấp GCNQSHCH 5%
Tổng 100%

Chính sách dành cho khách hàng – Astral City

Số lượng sản phẩm
(Number of the apartments purchased)
Mức chiết khấu trên giá bán sản phẩm
(Discount rates on the sales price of the Apartment)
Từ 02 đến 03 sản phẩm
(From 02 to 03 Apartment)
1%
Từ 04 đến 06 sản phẩm
(From 04 To 06 Apartment)
2%
Từ 07 đến 09 Sản phẩm
(From 07 To 09 Apartment)
3%
Từ 10 sản phẩm trở lên
(From 10 Apartment or more)
4%

 

Địa Chỉ: Quốc lộ 13, Thành Phố Thuận An, Bình Dương.
Hotline: 093.789.0088

ASTRAL CITY